Algemene Voorwaarden
Particuliere Gelegenheden en Bruiloft Pakketten

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

• Viparazzi: De fotograaf of videograaf die de diensten levert.
• Klant: De persoon die de diensten van Viparazzi heeft geboekt.
• Evenement: Verwijst naar het particuliere evenement of de bruiloft

waarvoor Viparazzi is geboekt.
• Pakketten: De verschillende diensten die Viparazzi aanbiedt voor particuliere evenementen en bruiloften.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Viparazzi worden geleverd in het kader van particuliere evenementen en bruiloften, inclusief de aangeboden pakketten.

Bevestiging van Boeking

Viparazzi vereist een bevestiging van de boeking via de toegestuurde e-mail. Indien er geen akkoord wordt gegeven op deze bevestigingsmail, behoudt Viparazzi zich het recht voor om de reservering te annuleren. Zonder akkoord op de mail is de boeking niet geldig.

Creatief Inzicht

De Fotograaf en Videograaf van Viparazzi behouden zich het recht voor om, binnen de opdrachtovereenkomst, naar eigen technisch en creatief inzicht te handelen. De hoeveelheid geleverd materiaal kan variëren afhankelijk van de sfeer en de aanwezige activiteiten.

Gebruik foto’s en video’s

U heeft bij Viparazzi het recht om de ontvangen foto’s en/of video’s voor privégebruik naar eigen wens te gebruiken, bijvoorbeeld door ze te publiceren, bewerken of verveelvoudigen. Het auteursrecht van de ontvangen foto’s en video’s blijft te allen tijde bij Viparazzi, daarom is commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Aard van het Evenement

Bij het plaatsen van een reservering verzoeken wij u vriendelijk om ons te voorzien van informatie over het soort evenement en de aard van de activiteiten die zullen plaatsvinden. Het is van cruciaal belang dat alle relevante informatie voorafgaand aan de opdracht aan ons wordt doorgegeven. Als er een Surinaamse prisiri of winti pre plaats zal vinden zijn wij hier graag vooraf van op de hoogte. Heeft u ons hier niet vooraf van op de hoogte gehouden kunnen wij de opdracht ter plaatse annuleren.

Auteursrecht

Het auteursrecht op alle fotografische en videografische werken rust bij Viparazzi. Foto’s en video’s die in opdracht zijn vervaardigd, kunnen worden opgenomen in onze portfolio en gebruikt worden ter bevordering van onze diensten. Voor deze doeleinden behoudt Viparazzi het recht om maximaal 5 tot 15 minuten aan videomateriaal te benutten voor een aftermovie en maximaal 75 foto’s.

Delen van Foto’s en Video’s

Als klant bent u verantwoordelijk voor het informeren van uw gasten dat Viparazzi foto’s en video’s zal maken die mogelijk online worden geplaatst. Viparazzi kan niet aansprakelijk worden gesteld als gasten bezwaar hebben tegen het online verschijnen van hun foto’s of video’s. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij u als klant. Zijn er gasten die niet in beeld willen komen dan kunt u ervoor kiezen het auteursrecht af te kopen.

Toegestane Videogebruik

Het ruwe cameramateriaal wordt niet vrijgegeven. De aangeleverde foto’s en video’s blijft eigendom van Viparazzi. Hergebruik, aanpassing, verkoop of montage van fragmenten in andere producties is niet toegestaan. De rechten van de video blijven bij Viparazzi. Voor eventuele nieuwe montageverzoeken met bestaand materiaal kunt u contact met ons opnemen voor de mogelijkheden.

Overmacht

Bij onvoorziene gebeurtenissen zoals diefstal of beschadiging van de foto- en videocamera’s of opnamen van Viparazzi heeft u recht op volledige restitutie van het aan ons betaalde bedrag. Daarnaast heeft u recht op een maximale schadevergoeding van € 100,- voor het niet kunnen leveren of produceren van uw foto’s of video’s.

Onvoorziene omstandigheden

Indien een lid van het Viparazzi-team onverwachts ziek wordt vlak voor of tijdens de boeking, zullen wij ons uiterste best doen om een vervangende fotograaf en/of videograaf, zowel intern als extern, voor u te vinden. Als wij niet in staat zijn om deze service te bieden, ontvangt u de volledige betaling die aan ons is gedaan terug binnen 5 werkdagen voor het niet kunnen leveren of produceren van uw foto’s of video’s.

Annuleringsvoorwaarden

  • Tijdige annulering: Annuleringen dienen zo vroeg mogelijk te worden gemeld om de kans op een eventuele restitutie te vergroten.
  • Vergoeding bij annulering: Bij annulering binnen 7 dagen voor de geplande datum kan een verlies van 50% van het totaalbedrag van de boeking worden toegepast.
  • Flexibiliteit bij herplannen: Afhankelijk van beschikbaarheid kan de fotograaf/videograaf in sommige gevallen de mogelijkheid bieden om de opdracht naar een andere datum te verplaatsen zonder extra kosten.

Restitutiebeleid

  • Aanbetalingen: Om de boeking te bevestigen kan een aanbetaling of niet- restitueerbare vergoeding van 50% van het totaalbedrag tot 4 weken voor de boeking worden toegepast. Deze aanbetaling kan niet worden gerestitueerd bij annulering door de klant.
  • Gedeeltelijke restitutie: Bij annulering binnen een redelijke termijn, voorafgaand aan substantiële voorbereidingen door de foto/videograaf, kan een gedeeltelijke restitutie worden overwogen, minus eventuele administratiekosten.
  • Overmachtssituaties: Bij onvoorziene omstandigheden kan de fotograaf de sessie annuleren en zal een volledige restitutie worden verstrekt. Ook kan de opdracht indien gewenst kosteloos worden verplaatst naar een nieuwe datum.

Betaling

Gelieve het verschuldigde bedrag over te maken conform de afspraken zoals vermeld in de ontvangen bevestigingsmail. Wettelijk heeft u maximaal 30 dagen de tijd om het factuurbedrag te voldoen. Echter, deze termijn geldt niet voor het reserveren van uw boeking, en we behouden ons het recht voor om de reservering te annuleren indien de betaling niet binnen de afgesproken termijn wordt voldaan. Als u heeft gekozen voor een betaling in contant geld vragen wij u om deze bij het begin van de boeking aftedragen aan de foto/videograaf.

Kwaliteitscontrole

Na ontvangst van uw foto’s en/of videomateriaal heeft u 14 dagen de tijd om eventuele problemen met de functionaliteit of juistheid ervan te melden. Mocht er desondanks een probleem zijn met de producten, dan verzoeken wij u om binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk per mail contact met ons op te nemen.

Pauzes

Pauzes van maximaal 5 – 15 minuten worden tijdens de foto- of videoboeking ingepland door Viparazzi, afhankelijk van de duur van de boeking.

Verzending

Bij het verzenden van uw foto- en/of videoproducten verzoeken wij u vriendelijk om het door u verstrekte verzendadres nauwkeurig te controleren.

Verlenging Particuliere Evenementen

Indien het evenement langer duurt dan initieel gepland en Viparazzi langer aanwezig moet blijven om het volledige event vast te leggen, zal er een toeslag worden berekend. Dit toeslag kunt u bespreken met de foto en of videograaf op de locatie indien hij/zij beschikbaar is om langer te blijven.

Verkoop van rechten aan beeldmateriaal

Door het aangaan van deze overeenkomst, stemt Viparazzi ermee in om alle rechten, titels en belangen met betrekking tot het beeldmateriaal volledig en permanent over te dragen aan de klant tegen het overeengekomen bedrag.”Viparazzi verklaart hierbij uitdrukkelijk dat zij de beelden nooit zal gebruiken voor welk doeleinde dan ook. Na de overdracht van de rechten aan de klant zal Viparazzi afzien van elk gebruik, reproductie, publicatie, distributie of andere vorm van exploitatie van de betreffende beelden. Viparazzi zal zich onthouden van elke actie die zou kunnen leiden tot het gebruik van het beeldmateriaal, en zal geen enkel recht claimen op het beeldmateriaal of enige bewerkingen ervan. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, erkent Viparazzi dat de rechten op het beeldmateriaal volledig worden overgedragen aan de klant, en dat Viparazzi geen verdere aanspraak zal maken op deze rechten.”De fotograaf/videograaf erkent dat hij/zij geen rechten meer zal hebben op het gebruik, de verspreiding, reproductie of publicatie van het betreffende beeldmateriaal na de overdracht aan de klant. De klant heeft het recht om het beeldmateriaal te gebruiken voor zijn/haar doeleinden naar wens, wat betekent dat de klant de vrijheid heeft om het verkregen beeldmateriaal te gebruiken zoals hij/zij dat wenst, binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan. Dit omvat het recht om het beeldmateriaal te gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals publicatie, promotie, commercieel gebruik, enzovoort.

Akkoord Voorwaarden

Bij het reserveren van onze diensten bevestigt u dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Viparazzi door een betaling te verrichten of akkoord te gaan via e-mail.